Triển khai hệ thống mạng

Những dịch vụ triển khai đem lại những dịch vụ cấp thiết cho việc bảo vệ mạng. cho doanh nghiệp. PGB là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế những cấp độ mạng cho doanh nghiệp, hệ thống truyền dẫn cho mạng DDN. Chúng tôi giúp khách hàng đáp ứng những yêu cầu mạng linh hoạt nhất thông qua việc đào tạo và những dịch vụ hỗ trợ hoạt động được thiết kế không chỉ đảm bảo tối đa hóa thời gian hoạt động của mạng mà còn khai thác triệt để tài nguyên của khách hàng. Nhiệm vụ duy nhất là khách hàng chỉ cần lựa chọn những dịch vụ phù hợp nhất với mạng lưới và khả năng của mình.

Khách hàng có thể lựa chọn cho mình loại hình dịch vụ, có thể kết hợp nhân viên của mình với đội ngũ kỹ thuật PGB nhằm khảo sát hiện trạng, lắp đặt hệ thống, nghiệm thu kết quả. Đồng thời có thể tích hợp hệ thống trong việc triển khai, việc triển khai với quy trình chặt chẽ, toàn bộ từ lớp vật lý tới lớp ứng dụng cho khách hàng.

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

Thi công hệ thống cáp mạng

 • - Triển khai thiết bị dẫn (ống nhựa, nẹp, dây dẫn …)
 • - Triển khai hệ thống cáp mạng theo đúng sơ đồ thiết kế
 • - Đánh dấu dây cáp và kết nối vào bộ tập trung (Swich, Router, Firewall...)
 • - Gắn máy tính vào hệ thống mạng
 • - Gắn các thiết bị ngoại vi vào hệ thống mạng

Cài đặt hệ thống mạng

 • - Phân chia nhóm người dùng theo VLAN (chia hệ thống ra thành các mạng con)
 • - Cấu hình Router, các giao thức định tuyến, load-balancing...
 • - Cấu hình tường lửa, tạo DMZ cho server
 • - Cài đặt hệ điều hành cho server
 • - Cài đặt giao thức và các dịch vụ mạng
 • - Tạo nhóm người dùng
 • - Thiết lập tài khoản của người dùng
 • - Phân quyền người dùng
 • - Cài đặt chương trình ứng dụng mạng
 • - Cài đăt giao thức các máy con
 • - Tạo tài khoản máy con
 • - Chia sẻ tài nguyên máy con

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

Nghiệm thu hệ thống và chuyển giao

 • - Kiểm tra sự tương thích và tính ổn định của hệ thống
 • - Nghiệm thu hệ thống chuyển giao hồ sơ thiết bị (phiếu bảo hành, hoá đơn thanh toán…)
 • - Chuyển giao hợp đồng thiết kế và lắp đặt, sơ đồ mạng

Hướng dẫn sử dụng hệ thống và đào tạo nhân sự.